OM MIG OCH MITT ARBETE

När du kommer till mig är det min ambition att du ska känna dig sedd och förstådd.

Jag har respekt för den du är och tänker inte i termer av sjukt eller friskt utan menar att vi alla har någon form av problematik som vi kan ha nytta av att veta mer om.

Min teoretiska utgångspunkt är psykodynamisk och existentiell.

Jag har även utbildning i interpersonell psykoterapi -en terapiform där fokus ligger på dina inre och yttre relationer

Jag håller på att utbilda mig inom AEDP, en terapiform som är affektfokuserad och inriktad på att försöka hjälpa den som går i terapi att bli starkare på de skadade ställena. Genom att arbeta med trauma, förluster och dess smärtsamma konsekvenser kan man finna platser inom sig som alltid varit starka, ställen som aldrig brutits ner.

INDIVIDUALTERAPI

Vid vårt första möte försöker vi tillsammans ta reda på vad det är som gör att du söker terapi och vad du skulle vilja få ut av en eventuell psykoterapi.
Om du väljer att fortsätta är tillvägagångssättet sådant att du eller ibland jag tar upp det som känns aktuellt vid terapitimmens början.
Vi har din målsättning aktuell och den kan komma att utvecklas och förändras under terapins gång.

Tanken i en psykodynamisk terapi är att det omedvetna är klokt och att det du tar upp på något sätt är viktigt.

Min uppgift är att känslomässigt och intellektuellt försöka förstå dig, dina motiv, handlingar och mönster samt hur du har behövt skydda dig själv.

När du förstår och värdesätter dig själv mer, kan du våga välja att ändra de beteenden och mönster som inte längre är till glädje för dig.

Jag lägger stor vikt vid vår arbetsallians i terapirummet så att den kan utvecklas på ett sätt som gör dig trygg och fri att tala om det du behöver.
Humor kan ibland vara en befriande ingrediens i en terapi.

PARTERAPI

När jag arbetar med par lägger jag fokus på interaktionen i parförhållandet och försöker hjälpa till att skapa ett gemensamt språk där förståelsen för varandra kan utvecklas.
I en parrelation är det viktigt att hitta balans mellan den egna individualiteten och" vi:et"
Detta kan hjälpa till att skapa en öppning för den kärlek som finns.
Om man skadat varandra för mycket och värmen inte går att hitta kan vi arbeta med att få en respektfull separation.

HANDLEDNING

kan ges individuellt eller i grupp.
Handledning ska vara planlagd, kontinuerlig och respektfull.
Den ska innehålla och ge avlastning, bekräftelse och en känsla av att inte vara helt ensam.
Den kan hjälpa till att utveckla den handleddes professionalitet både tekniskt och förståelsemässigt.