VÄLKOMMEN TILL MOTTAGNINGEN

Psykoterapi Sigun Gruvström

Legitimerad psykoterapeut Sigun Härmä Gruvström
Legitimerad av socialstyrelsen i psykodynamisk psykoterapi 1998

Avtal med Region Skåne i Psykodynamisk psykoterapi och interpersonell psykoterapi
Högkostnadskort gäller
Du behöver då remiss från din vårdcentral

Handledarutbildad i psykosocialt arbete
Som all legitimerad personal har jag tystnadsplikt och lyder under Hälso-och sjukvårdslagen

Jag erbjuder bedömning och psykoterapi tillsammans med dig kring följande:
Livskriser
Nedstämdhet och oro
Olika ångesttillstånd
Kris-och stresstillstånd
Utmattningstillstånd
Relationsbekymmer
Svårigheter i föräldraskapet
Din anknytning till dina tidiga vårdare
Existentiella frågor i livets alla skeden
Tankar kring livsåskådning
Utbildningsterapier
Arbetsrelaterade problem
Den sekundära traumatisering som personal i människovårdande yrken kan drabbas av
Jag arbetar också med parterapi och familjeterapi

            foto Rose-Marie Nilsson Erwe